Opis posla: Projektni asistent/asistentica

Ključni zadaci:

 • Asistentica/asistent će biti zadužena/ zadužen za asistenciju na projektnim aktivnostima Fondacije
 • Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;
 • Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;
 • Pratiti financijske i operativne projektne planove uz podršku drugog osoblja Fondacije;
 • Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekta;
 • Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

Ključne vještine:

 • Izrazito razvijene socijalne vještine,
 • Odgovornost prema radnim zadacima, uz sposobnost samostalnog rada i rada u timu,
 • Izražene organizacijske vještine,
 • Sposobnost komunikacije, kao i diskretno ophođenje sa osjetljivim i povjerljivim informacijama,
 • Poznavanje rada na računaru (sa posebnim fokusom na MS Office),
 • Opšta pismenost i napredno poznavanje engleskog jezika,
 • Poželjno napredno poznavanje njemačkog jezika,
 • Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Uslovi:

 • Prethodno radno iskustvo nije neophodno,
 • VSS

Ohrabrujemo sve zainteresirane kandidate da dostave svoj CV, zajedno sa propratnim motivacionim pismom na email adresu: office@f4itt.org sa naznakom „Prijava za posao“ ili direktno u sjedište firme svakim radnim danom od 08:00 do 16:00.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na razgovor. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje, rok za prijavu je najkasnije do 12.04.2024. godine u 16:00 h.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspjeh u konkurisanju!

Za više informacija pozovite na: +387 35 230 322.