SpinIT

Boosting smart specialization and encouraging Spin-offs in IT across Danube Region

Interreg Programme Danube Region co-funded by the European Union

01.01.2024 – 30.06.2026.

2,438,299.99 €

 

Konkurentniji i pametniji Dunavski region

Razvoj vještina za unapređenje pametne strategije specijalizacije (S3), industrijska transformacija i prelazak na Industriju 4.0, uključujući međusektorsku saradnju

misija rada

]

Transnacionalna saradnja za unapređenje preduzetništva, vještina i izgradnju kapaciteta vezano za S3 strategiju

]

Uspostavljanje, implementacija i validacija pilot mjera u IT sektoru i pametnim tehnologijama u dunavskoj regiji

]

Kapitalizacija naučenih lekcija, smjernica, političkih preporuka za digitalnu transformaciju u dunavskoj regiji

Projekt SpinIT suočava se s izazovom značajnih teritorijalnih dispariteta unutar Dunavskog regiona (DR), što obuhvata neravnomjerne kapacitete za inovacije, znanja i tehnološki razvoj te izolaciju ekosistema u istočnoj i jugoistočnoj Europi.

Utjecaj projekta je trostruk:

 1. direktno utječe na podržane posrednike u inovacijama, start-upove, mala i srednja poduzeća te napredne ekosustave;
 2. doseže, promovira i uključuje širok spektar dionika u program; i
 3. podiže svijest o prednostima povezivanja ekosistema te promoviše razvoj vještina usklađenih sa strategijama pametne specijalizacije (S3) putem učinkovite komunikacije i organizacije događaja i radionica.

Opći cilj projekta SpinIT je rješavanje zajedničkih izazova identificiranih u DR:

 1. Povezivanje manje razvijenih čvorišta s najnaprednijima i izgradnja veza unutar participirajućih regija radi veće međupovezanosti DR;
 2. Stvaranje i uključivanje poduzeća, akademskih institucija, kreatora politika, javnog sektora te malih i srednjih poduzeća kako bi ih se povezalo sa start-upovima;
 3. Mreža i peer-učenje sudionika (start-upovi, akademska zajednica, kreatori politika);
 4. Poticanje i povezivanje lokalnih javnih i privatnih dionika (regulatori, kreatori politika, vlade, agencije za inovacije).

Projekt SpinIT razvija nekoliko izlaznih strategija za rješavanje izazova i ostvarenje svojih ciljeva u DR:

 1. Unaprijeđena prekogranična suradnja među organizacijama: Projekt promovira suradnju između 30 prekograničnih organizacija kako bi olakšao razmjenu znanja, benchmarking i izgradnju kapaciteta kroz izvještaje, okvire i programe obuke.
 2. Lokalni akcijski planovi: Projekt olakšava zajednički razvoj strategija i akcijskih planova putem identifikacije i analize dionika, aktiviranja lokalnih grupa za otkrivanje, razvoja MoR, radionica i stvaranja lokalnih akcijskih planova.
 3. Pilot projekti: Projekt omogućava zajednički razvoj i implementaciju pilot akcija u pametnoj specijalizaciji (S3) i IT sektoru, uključujući definiranje zahtjeva projekta, odabir pilot projekata na temelju lokalnih akcijskih planova i najboljih praksi, te provedbu 10 pilot projekata usmjerenih na IKT, industriju 4.0 i međusektorsku suradnju.
 4. Validacija pilot projekata: Projekt olakšava zajednički razvoj i validaciju pilot projekata kao ključnog pokazatelja uspjeha, uz dostavljanje izvještaja za analizu od strane znanstvenih partnera kako bi se osigurala skalabilnost i identificirale najbolje prakse.

Projekt djeluje na 10 lokacija u 8 zemalja Dunavskog regiona, koristeći transnacionalni pristup kako bi se suočio s izazovima koji nisu ograničeni na pojedine zemlje ili lokalitete. SpinIT se fokusira na tri predefinirane klastera: IT, Industrija 4.0 i međusektorska suradnja u IT-u, ciljajući manje razvijene geografske regije kako bi maksimizirao svoj utjecaj.

Projekt ističe važnost raznolikosti i transnacionalne suradnje kao pokretača inovacija, rasta tržišta, otpornosti, održivosti i financijske uspješnosti. Ključni elementi u projektu SpinIT uključuju suradnju s drugim relevantnim projektima i inicijativama kako bi se iskoristile informacije i najbolje prakse, organizirali zajednički webinari i koristile postojeće mreže za diseminaciju materijala.

Projekt također pažljivo vodi računa o trajnosti i prenosivosti svojih rezultata kroz financijsku održivost, institucionalne strukture i politički utjecaj. Uključenjem povezanih strateških partnera (ASPs) cilj je unaprijediti trajnost i prenosivost rezultata projekta te ostaviti dugotrajan utjecaj na teritorije i stanovništvo unutar Dunavskog regiona.

RB

Ime projektnog partnera

Država

ASP

1

Zenica Development Agency ZEDA ltd

Bosna i Hercegovina

Politehnički fakultet u Zenici, smjer Softversko inžinjerstvo Grad Zenica Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

2

DEX Innovation centre

Češka

Okresní hospodářská komora Liberec

3

Faculty of Economics & Business, University of Zagreb

Hrvatska

 

4

innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd.

Mađarska

Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter Nemzeti Kutatasi, Fejlesztesi es Innovacios Hivatal

5

Optimization Ltd.

Hrvatska

 

6

University of Montenegro

Crna Gora

Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis

7

Institution for development of competences, innovation and specialization

Hrvatska

Zadarska županija

8

Municipality of Cluj-Napoca

Rumunija

Transilvania IT Cluster

9

European Development Agency

Češka

 

10

INOSENS Ltd Novi Sad

Srbija

Vojvođanski IKT klaster – VOICT

11

ASPECT-Management and Intercultural Relations

Bugarska

 

12

Foundation for Innovation, Technology and Transfer of Knowledge

Bosna i Hercegovina

DKR doo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

13

Association for responsible urban development and communication

Austrija

 

14

Bulgaria Economic Forum

Bugarska

БАСКОМ

15

Pannon Business Network Association

Mađarska

 

16

University of Pannonia

Mađarska

 

17

Scientific Reseach Centre Bistra Ptu

Slovenija

 

https://www.interreg-danube.eu/

https://www.linkedin.com/company/danubespinit/

FITT has come to its establishment as a result of socio-economic and political needs in Tuzla and Tuzla Canton. In struggle to reconcile political demands and economic ones, FITT has developed several programs and is currently implementing projects with young people and students to raise awareness on the importance of their participation in decision making processes on local, regional and national level, not excluding wider level, which aim at creating possibilities for young people to take part in social and technological innovation that Industry 4.0 is bringing with. To bridge the gap between practice and theory, all important activities are implemented in the Center for Robotics which is the first center of this kind in the region of Western Balkans.