Opis posla: Finansijski menadžer/menadžerica

Ključni zadaci:

 • Odgovoran/na za izradu i analizu finansijskih izvještaja u projektima EU fondova (Interreg, Horizon) na osnovu odgovarajućih podataka (eMs, Jems i drugi online sistemi izvještavanja EU)
 • Odgovoran/na za prikupljanje i obradu podataka za izvještaje o napretku, upravljačko i drugo izvještavanje, izmjene budžeta, budžetske aplikacije i za pripremu finansijskih pregleda u vezi sa upravljanjem budžetom programa, u skladu sa dogovorenom dinamikom, savjetuje o prihvatljivosti troškova i uspješnosti EU projekata/programa
 • Odgovoran/na za nadgledanje finansijskih procedura utvrđenih u sistemima upravljanja i kontrole i pravilnu primjenu pravila nabavke
 • Obezbjeđuje kontrolu i tačnost svih finansijskih parametara i izveštaja
 • Kontinuirano prati budžet trenutnih EU projekata/programa, kao i implementaciju i finansijsku održivost
 • Učestvuje i aktivno upravlja procesom budžetiranja
 • Obezbjeđuje praćenje kontrole troškova i ukazuje na potencijal povećanja efikasnosti i uštede u troškovima

Ključne vještine:

 • Vještine jasne analize i prezentacije
 • Izrazito razvijene socijalne vještine,
 • Odgovornost prema radnim zadacima, uz sposobnost samostalnog rada i rada u timu,
 • Izražene organizacijske vještine,
 • Sposobnost komunikacije, kao i diskretno ophođenje sa osjetljivim i povjerljivim informacijama,
 • Poznavanje rada na računaru (sa posebnim fokusom na MS Office)
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
 • Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.
 • Solidne administrativne vještine i strast za tačnom dokumentacijom i arhiviranjem;

Uslovi:

 • VSS u relevantnim oblastima (računovodstvo, finansije, poslovna uprava)
 • Radno iskustvo od minimalno godinu dana u kontroli strukturnih EU fondova, npr. kao računovođa ili finansijski menadžer u programima ili projektima koje finansira EU, ili kao kontrolor prvog nivoa;

Ohrabrujemo sve zainteresirane kandidate da dostave svoj CV, zajedno sa propratnim motivacionim pismom na email adresu: office@f4itt.org sa naznakom „Prijava za posao“ ili direktno u sjedište firme svakim radnim danom od 08:00 do 16:00.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na razgovor. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje, rok za prijavu je najkasnije do 12.04.2024. godine u 16:00 h.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspjeh u konkurisanju!

Za više informacija pozovite na: +387 35 230 322.