Opis posla: Projektna asistentica/asistent

Ključni zadaci:
Asistentica/asistent će biti zadužena/ zadužen za asistenciju na projektnim aktivnostima Fondacije;
Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;
Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;
Pratiti financijske i operativne projektne planove uz podršku drugog osoblja Fondacije;
Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekta;
Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

Ključne vještine:
Izrazito razvijene socijalne vještine,
Odgovornost prema radnim zadacima, uz sposobnost samostalnog rada i rada u timu,
Izražene organizacijske vještine,
Sposobnost komunikacije, kao i diskretno ophođenje sa osjetljivim i povjerljivim informacijama,
Poznavanje rada na računaru (sa posebnim fokusom na MS Office)
Opšta pismenost i napredno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika,
Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Uslovi:
Prethodno radno iskustvo nije neophodno,
VSS – Društvenog smjera 

Ohrabrujemo sve zainteresirane kandidate da dostave svoj CV, zajedno sa propratnim motivacionim pismom na email adresu: office@f4itt.org sa naznakom „Prijava za posao“ ili direktno u sjedište firme svakim radnim danom od 08:00 do 16:00.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na razgovor. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje, rok za prijavu je najkasnije do 09.04.2023. godine u 16:00 h.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspjeh u konkurisanju!

Za više informacija pozovite na: +387 35 230 322