Fondacija ITT uz podršku Grada Tuzla, u decembru je okončala projekat “Podrška razvoju poduzetničkog duha kod mladih.” Projekat je imao za cilj da podrži mlade, nezaposlene osobe kroz trening razvoja poduzetničkih vještina i pružanje podrške u administrativnom procesu kreiranja vlastitog poduzeća te pronalasku investitora i izvora finansiranja za pokretanje biznisa.

Učesnici projekta bili su mlade žene i muškarci, koji su kroz niz treninga imali priliku da steknu vještine potrebne za pokretanje vlastitog biznisa, uz mogućnost rada na razvoju svoje inovativne ideje i sprovođenju iste u djelo uz podršku Grada Tuzle i Fondacije ITT.

Uzimajući u obzir da je nezaposlenost mladih u BiH, ali i u Tuzli, trend koji bilježi negativni rast iz godine u godinu, Fondacija ITT je postavila jedan sveukupni cilj projekta a to je stvaranje preduslova za samozapošljavanje mladih, njihovom ostanku i privređivanju u Tuzli, Bosni i Hercegovini, kao i smanjenje stope nezaposlenosti, posebice mladih osoba.

Tokom implementacije projekta učesnici su bili podijeljeni u grupe spram sličnosti inicijalnih biznis ideja, kako bi timski radili na detaljnoj razradi biznis plana i time postigli bolje rezultate u smislu kvalitetne razrade svojih potencijalnih budućih poduzeća i mjesta samozapošljavanja, koji bi uz odgovarajuću finansijsku podršku mogli brzo postati stvarnost.

Uz pomoć mentora, učesnici su za vrijeme trajanja projekta kreirali biznis plan te dobili smjernice kako da pristupe rješavanju i analizi odabranog problema za razvoj biznisa.

Sigurni smo da smo uz pomoć ovog projekta uspjeli da aktiviramo poduzetnički duh i stvorili inovativnu poslovnu atmosferu kod mladih ljudi.